Entreprenadtjänster

Vi erbjuder entreprenadtjänster i anslutning till alla våra produkter och system. Våra montörer har lång erfarenhet av exempelvis takvegetation, fasadvegetation, dammbyggnation och planteringsarbeten.

 

etablera ängsmatta      Flytande våtmark
Förankra ängsmatta                             Flytande våtmark     

Plantera plugg      Förankra ängsmatta
Plantera vass                                       Förankra strandmattor 

Montering sedumtak      Biotoptak
Montera sedumtak                                Byggnation av biotoptak     

fasadfäste     perennmatta
Montera fasadfäste                             Anlägga perennmatta

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.