Entreprenadtjänster

Vi erbjuder entreprenadtjänster i anslutning till alla våra produkter och system. Våra montörer har lång erfarenhet av exempelvis takvegetation, fasadvegetation, dammbyggnation och planteringsarbeten.

Våra montörer är säkerhetsutbildade!

Att arbeta på tak och i trafik kan vara en mycket farlig arbetsplats att vistas på.
Våra montörer har genomgått utbildning med inriktning på säkerhet för att få en säkrare arbetsplats för alla jobbare uppe på taken och i trafiken.
Alla Veg Techs montörer har utbildning inom HLR, säkra lyft, mobila
arbetsplattformar, fallskydd- och säkerhet, arbete på väg samt har ID06.

 

etablera ängsmatta      Flytande våtmark
Förankra ängsmatta                             Flytande våtmark     

Plantera plugg      Förankra ängsmatta
Plantera vass                                       Förankra strandmattor 

Montering sedumtak      Biotoptak
Montera sedumtak                                Byggnation av biotoptak     

fasadfäste     perennmatta
Montera fasadfäste                             Anlägga perennmatta

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.