Entreprenadtjänster

Vi utför och erbjuder entreprenadtjänster i anslutning till alla våra produkter och system.


Våra montörer montrerar gröna tak på objekt runt om i hela Norden. Vi utför entreprenader för proffskunder. Vi ombesörjer hela processen från leverans till ett färdigmonterat vegetationstak.  

Ett tak som monteras av Veg Tech omfattas av garantier.
Samtliga av våra montörer innehar ID06.

Våra montörer är säkerhetsutbildade!

För våra kunders och anställdas säkerhet är alla våra medarbetare
säkerhetsutbildade i:

• Fallskydd och säkerhet
• Arbete på tak
• Säkra lyft/lastkopplare
• Arbete på väg/säkerhet på väg
• Mobila arbetplatsformar
• D-HLR utbildade
• Heta arbeten

 

etablera ängsmatta      Flytande våtmark
Förankra ängsmatta                             Flytande våtmark     

Plantera plugg      Förankra ängsmatta
Plantera vass                                       Förankra strandmattor 

Montering sedumtak      Biotoptak
Montera sedumtak                                Byggnation av biotoptak     

fasadfäste     perennmatta
Montera fasadfäste                             Anlägga perennmatta

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.