Gröna tak & gårdar

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

 

Du kan köpa våra produkter som materialleverans eller komplett med entreprenadtjänst.

När du har höga krav på kvalité och funktion

Veg Tech har arbetat med växter i byggtekniska sammanhang sedan slutet av 80-talet. Det första gröna taket monterades 1993 och vår takvegetation finns idag på en stor mängd objekt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi har lång erfarenhet och är din trygga och säkra leverantör!

Fördelar med Veg Techs gröna tak

pil fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%
PIL tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
pil våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden och därmed ökar den biologiska mångfalden
pil vi erbjuder entreprenadtjänster med egna montörer som är säkerhetsutbildade
pil egna odlingar i Småland med svenskt växtmaterial
pil våra system för takvegetation är välbeprövade och har minimal vikt och höjd

Sedumtak Sedum-ört-grästak Biotoptak
Sedumtak                 Sedum-ört-grästak   Biotoptak

Gröna Gårdar Sedum i trafik 
Gröna Gårdar           Sedum i övriga miljöer

Gröna tak Avrinning från gröna tak

Halverad avrinning med vegetation på taket!
Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.