Biotoptak

Bygg in naturen i våra tätbebyggda bostadsområden och låt den biologiska mångfalden hitta hem igen!

Vi står inför en utmaning när våra städer växer och artrika marker ersätts med bostäder och betong. Våra växt- och djurarter letar febrilt efter en fristad i staden. Veg Techs uppbyggnad för biotoptak har minimal vikt och systemen är välbeprövade. Vi har ett brett urval av produkter som är enkla att anlägga med arter som står emot torka och vindutsatta lägen.

Uppbyggnad

Biotop
1. Veg Techs örtpluggplantor
2. Bjälklagsjord
3. Grodan PP
4. ND 220
5. Rotskydd WSB 80

 

 

 

Nedan: Biotoptak på Koggen i Malmö 

Biotoptak Koggen
Ta del av fotogalleriet, foton tagna den 12 juni 2015.

Referenser

Koggen i Västra hamnen

Till alla vildbin, humlor och andra pollinerande insekter – Välkomna att flytta upp Koggen 1 biotoptak i Västra hamnen, Malmö!

Under augusti har Veg Tech anlagt 5 stycken biotoptak på en nybyggd fastighet i bostadsområdet Kappseglaren i Västra Hamnen, Malmö.
Ett biotoptak har som funktion att främja biologisk mångfald, genom att ge en fristad till insekter, pollinatörer och även till viss del fåglar. Utöver de rent biologiska värdena får man även en minskad avrinning av regnvatten från taken, vilket hjälper till att förhindra översvämningar.

Biotoptaken som är ritade av C Stad & Landskap är gjorda utefter 4 typer där man valt att utforma det efter vilken färg de olika arterna blommar. Biotoptaken är indelade i gräs-taket, vita taket, rosa taket och blå-lila taket och alla har en tydlig fokus på att vara maritima med många arter som återfinns bara ett stenkast därifrån på stränderna kring Öresund. Taken har inte bara vegetation utan även stenrösen, dödved från bok och ek och insektshotell för att flera arter av insekter och fåglar ska kunna trivas och finna en fristad.

Kort fakta om projektet
Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014, inflyttning hösten 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: Thage
Landskapsarkitekt: C Stad & Landskap
Total yta med gröna tak 774 m²
- biotoptak 399 m²
- sedumtak 375m²

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

pdf Produktblad »
pdf Katalogavsnitt »


5 stycken olika biotoptak på koggen i Malmö
Dödved - allt för att locka insekter
Insektshotell

 Se film från Koggen »


Bidrar till biologisk mångfald
Trädstockar gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.
Murarbin lockas till insektshotellen av bamburör.
Stenar gynnar mossor och lavar.
De öppna sandytorna är till för insekter som bygger bon i exempelvis olika steklar och humlor. 

Rapport: Humlor gillar gröna tak »

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.