Tillbehör

Dödved, biotoptak, trädstockarDödved - Trädstockar

Artikelnummer: 9-12478
Gynnar vedborrande insekter, mossor, lavar och olika former av svampar.

 

 

 

Stenröse

Stenröse

Artikelnummer: 9-12476
Gynnar mossor och lavar.

 

 

 

Insektshotell

Insektshotell, insektsholkArtikelnummer: 9-12477 

Många av våra vildbin som också kallas solitärbin  lockas till håligheterna i insektshotell för att öka pollineringen i närområdet. De bygger ensamma sina bon i långa gångar som de fyller med pollen som äggen placeras i.

 

 

Exempel på olika pollenväxter från vårt sortiment:
ängsvädd, åkervädd, gråfibbla, blåklockor, ljung, kungsljus,
smörblomma, gulsporre, sommarfibbla, blåeld, tjärblomster m fl.

Läs mer om våra egenodlade örtplugg »

 

 

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.