Produkter för Gröna Gårdar

Med produkter från Veg Tech blir gården grön och enkel att sköta! Produkter som kan ingå vid anläggning på Gröna Gårdar och takterrasser. Olika material för olika uppbyggnader.  

 

Växter på gården, göra om innergården

 

Vegetation - växter för mark och vatten  Bevattning  Bjälklagsjord, jord till lättare uppbyggnad 
Vegetation  Droppbevattning Bjälklagsjord 
Veg Tech Grodan 1,2m² Nophadrain Rotskydd
Grodan Nophadrain Rotskydd WSB 80
Tätskikt Inspektionsmodul  
Tätskikt Inspektionsmodul  
 

Foto Veg TechKontakta säljare