Grönare byggnader & städer

Framtidens städer är gröna!

Köpenhamn tar täten för grönare städer i Skandinavien
Köpenhamns kommun har fastlagt en klimatplan där stor vikt läggs vid ett grönare stadsbyggande. Planen kräver att det anläggs 325.000 kvadratmeter gröna tak fram till 2015.
Sammanfattande artikel på Ingeniøren.dk »

Ta del av ett Tv-klipp från Norsk TV »

Europas miljöhuvudstad - Malmö?
I början av 2000-talet uppfördes de första kvarteren Västra Hamnen i Malmö för ett hållbart stadsbyggande. Med ett stort antal öppna dagvattensystem och en stor andel sedumtak (gröna tak)satte man en grön stadsbyggnadsstandard som få andra städer har kunnat matcha. I Malmö har man även gjort omfattande arbeten med att introducera den gröna staden i äldre befintlig bebyggelse. Veg Tech har haft förmånen att få vara med i flera av de spännande projekten i Malmö.

Vegetationsteknik på stark frammarsch
Vegetationsteknik går ut på att använda växter för att lösa tekniska problem. Genom att utnyttja växternas naturliga egenskaper kan man angripa olika miljörelaterade problem i exempelvis våra tättbebyggda städer. För inte så länge sedan betraktades vegetationen bara som ett vackert inslag i stadsmiljön. I dag används växterna på allvar för att lösa tekniska problem.

Megastäder blir grönare
Den absolut snabbaste utvecklingen inom det gröna stadsbyggandet har man på senare år kunnat se i bl a USA, Canada och Japan. Där har bland annat takvegetation på mycket kort tid blivit en mycket viktig del i det moderna stadsbyggandet. I många städer har det gröna byggandet blivit en vital del i stadsplaneringen. I de stora och tätbebyggda städerna fokuseras det mycket på hur gröna tak kan motverka den så kallade Urban Heat Islands,  d v s hur ett ökat användande av vegetation kan sänka de onaturligt höga temperaturerna i tättbebyggda städer. Takvegetationen ses också som en viktig komponent för en sundare dagvattenhantering.

Även i Asien ser vi en spännande utveckling. I Tokyo måste alla offentliga byggnader som uppförs med en takyta större än 1000 m² ha någon form av takvegetation på minst 20% av ytan. År 2001 byggdes mer än 100 000 m² gröna tak bara i Tokyo.


Grönare städer, grönare stadsdelar
Ett framtida New York i fotomontage av
Foto: Earth Pledge

Fords fabrik i Dearborn utanför Detroit
Världens största gröna tak på Fords
fabrik i Dearborn utanför Detroit, USA. Taket byggdes av Veg Techs Xeroflorpartners i USA. Foto: Xeroflora
Se fler bilder » 

Grönare städer

PDF Ikon Katalogkapitel Grönare städer 

 

Grönare byggnader

Green Tokyo Plan »