Takgödsel

Gödsling av sedumtak
Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare. Gödslingen medför också att takvegetationen får en rikare blomning på sommaren. 

System XMS 0-4 och XMS 2-27:
Takytan gödslas vid behov men maximalt 1 gång/år med Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är 40 g/m². Första gödslingen utförs året efter montaget.

Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.