Sedumtak

Veg Tech är din trygga och säkra leverantör av sedumtak!


Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs system för sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%. Takvegetationen baseras på en blandning av lättskötta och torktåliga sedum- och mossarter vilket ger uppbyggnader med minimal bygghöjd och vikt. Veg Techs sedumtak väger bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Fördelar med Veg Techs sedumtak - gröna tak!

                    

svenska växter Svenska växter för skandinaviskt klimat

Egna odlingar Produktion på egna odlingar i Småland

Vindsäkrad Motståndskraftig mot vindbelastning

Brandgodkänt Brandgodkänt enligt Broof(t2

Erosionsskyddat skikt Erosionsskyddat växtskikt

Erosionsskyddat skikt Minskad avrinning av regnvatten från taken 

Erosionsskyddat skikt Skyddar tätskiktet mot UV-ljus

Erosionsskyddat skikt Egna erfarna montörer

Krympfria sedummattor Veg Techs sedummattor är krympfria!


Uppbyggnader av Veg Techs sedumtak

 

Uppbyggnad sedumtak

System XMS 2-27°
Lutande tak
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt

Vattenhållande förmåga
Ett sedumtak med uppbyggnad med VT-filt håller ca 20-22 liter vatten/m².
Taklutning har betydelse. En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.


System XMS 0-4°Uppbyggnad sedumtak

Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1

 


Vattenhållande förmåga
Ett sedumtak med uppbyggnad med ND 5+1 håller ca 18-20 liter vatten/m². 
En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.


Sedumtak

Vid extra dränering
System XMS 0-27° 
Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodrän

Sedum

Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 7-12 olika härdiga sedumarter. Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. Vårtips! Gödsla ditt sedumtak.

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.