Nophadrain 5+1

Nophadrain 5+1 används som dräneringslager på låglutande tak i uppbyggnader för takvegetation med moss-sedumvegetation.

Dräneringssystemet Nophadrain® består av:
Formpressad, profilerad matta av polystyren.

På båda sidor omges den av skyddande fiberduk eller film. Nophadrain® finns i ett antal olika modeller med varierande dräneringskapacitet. De har alla en låg vikt och en minimal bygghöjd. De håller en konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning. Nophadrain® skyddar dessutom tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.

Produktfakta Nophadrain

dränering

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

Nophadrain Dränering
Produktdatablad för Nophadrain 5+1 Produktinformation »

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

CE

 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.