Pelleplatta Ontop

Eftersom ett sedumtak inte bör beträdas kan man med hjälp av Pelleplatta Ontop skapa gångstråk för att komma åt takbrunnar, solpaneler uppe på taket. 

Fakta:

Mått: 1000 × 1000 × 25 mm (kan enkelt delas upp i fyra delar 500 × 500 mm)
Leverans: Levereras lastade på EUR-pall. 100 m²/pall
Råvaror: Återvunnen HDPE
Vikt/m²: 4,6 kg/m²
Belastning: 150 ton/m²
Mått enskild platta: L x B x H 500 x 500 x 25 mm
Montage: Kopplas samman med hakar och spår på sidorna

Pelleplatta på sedumtak

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.