Projekteringsunderlag

På den här sidan hittar du fakta och information kring produkterna som handlar om sedumtak. Veg Techs säkra system för takvegetation!

 

Uppbyggnader av Veg Techs sedumtak

 

Uppbyggnad sedumtak

System XMS 2-27°
Lutande tak
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt

AMA-text »

SedumtakSystem XMS 0-4°
Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 50 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodrän


System XMS 0-4°
 ED (extra dränering)Uppbyggnad sedumtak

Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 50 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1

 


AMA-text »

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.