Projekteringsunderlag

På den här sidan hittar du fakta och information kring produkterna som handlar om sedumtak. Veg Techs säkra system för takvegetation!

 

Uppbyggnader av Veg Techs sedumtak

 

Uppbyggnad sedumtak

System XMS 2-27°
Lutande tak
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt

AMA-text »

System XMS 0-4°Uppbyggnad sedumtak

Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 50 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1

AMA-text »

Sedumtak


Extra dränering XMS 0-27°
Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 50 mm


1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodrän

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.