Gröna tak, gårdar & fasader

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

 

Du kan köpa våra produkter som materialleverans eller komplett med entreprenadtjänst.

När du har höga krav på kvalité och funktion

Veg Tech har arbetat med växter i byggtekniska sammanhang sedan slutet av 80-talet. Det första gröna taket monterades 1993 och vår takvegetation finns idag på en stor mängd objekt i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Under de senaste åren har vi sett en dramatisk förändring i hur man ser på det moderna byggandet. I dag tycks alla vara överens, från arkitekter, projektörer och byggbolagen - framtidens städer är gröna!

Gröna tak

Sedumtak »

Sedum-ört-grästak »

Biotoptak »

Sedum i övriga miljöer »

Gröna gårdar »

Gröna vajern »

Entreprenadtjänster »

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.