Veg Tech - för grönare städer!

Vi uppdaterar oss även via bloggen, gronarestader.se och facebook.

Nordbygg  

Nordbygg 2014

Vi är väldigt glada att så många besökte vår monter under Nordbyggsmässan.
Vi hade många intresserade besökare och trevliga samtal.
Ett stort tack till alla er som besökte oss.

Från vänster:  Nicklas, Mikael och Stefan från Veg TechFlytande våtmark  

Täby kommun först med flytande våtmark

När den gamla kemiska reningsanläggningen vid rönningesjön i Täby kommun revs ersattes den med naturlig rening i form av flytande våtmarksöar från Veg Tech i kombination av skärmbassänger. Fördelarna är många: ett miljövänligt alternativ, kräver ingen energi och minimalt med skötsel. De flytande öarna planterades v. 24. 
Läs mer här »


Fler spännande produkter för olika mark- och vattenmiljöer: Perennmatta, Växtskärmar, Färdiga ängar, Ängsfrö, Pluggplantor, Maxipluggplantor, Pelleplatta, Rabattstöd, Strandmattor, Flytande våtmark, Flytande öar, trädplantering, Dagvattenhantering, Sedumtak, Naturtak, Växtväggar, Gröna Gårdar, Översilningsyta, Rain Garden, Vattenrening