Veg Tech - för grönare städer!

Bloggen är uppdaterad 14-11-03. gronarestader.se

Snart lanseras vår nya webbsida! Den är byggd i ny responsiv teknik vilket gör att webbsidan kommer att anpassas efter vilken enhet du utgår från och bli mer funktionell med en ny fräsch layout!

Vi finns numera på Linkedin och instagram #vegtechab, följ gärna oss där!

 

 

Till alla vildbin, humlor och andra pollinerandeinsekter – Välkomna att flytta upp Koggen 1 biotoptak i Västra hamnen, Malmö!

Ett biotoptak har som funktion att dels öka den biologiska mångfalden, genom att ge en fristad till insekter, pollinatörer och även till viss del fåglar.

Läs mer om de spännande biotoptaken i Malmö »
Se film när taket byggs »


 

För att stärka vår organisation söker vi nu:

Säljare Gröna tak, Stockholm »

Säljare Park & Landskap, Stockholm »

 


MAX IV i Lund  

Veg Tech anlägger sedumtak på MAX IV i Lund!

Under vår och sommar kommer Veg Tech att anlägga sedumtak på Sveriges senaste forskningslaboratorium som är under uppbyggnad i Lund. Området består av flera byggnader som kommer att beklädas med sedum på taken. 

Mer info och bilder på gronarestader.se 

Fler spännande produkter för olika mark- och vattenmiljöer: Perennmatta, Växtskärmar, Färdiga ängar, Ängsfrö, Pluggplantor, Maxipluggplantor, Pelleplatta, Rabattstöd, Strandmattor, Flytande våtmark, Flytande öar, trädplantering, Dagvattenhantering, Sedumtak, Naturtak, Gröna Gårdar, Översilningsyta, Rain Garden, Vattenrening.