<<PrevNext>>

Veg Tech - för grönare städer!

Barncancerfondens Julknapp 2014Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. I mer än 25 år har vi utvecklat våra produkter och systemlösningar som bidrar till nya möjligheter för ett grönare byggande i hela Norden. Vi erbjuder allt från takvegetation, sedumtak, biotoptak och gröna gårdar till system för modern dagvattenhantering med flytande våtmark och fasadvegetation.
Även entreprenadtjänster utförs till våra produkter och system.

Välkommen till Veg Tech!

 

Cancerfonden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev »

Beställ vår inspirerande katalog »

  

 


 

2015
Arbetar du med dagvattenfrågor?

Tyréns inbjuder till ett seminarium om effekten av gröna tak den 15 januari kl. 9.
Ta del av inbjudan och anmäl dig här »

 

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.