Veg Tech - för grönare städer!

Bloggen är uppdaterad 14-10-03. gronarestader.se

 

För att stärka vår organisation söker vi nu en:

Produktionschef

Läs mer om tjänsten »

I denna rekrytering använder vi oss av Högström & Co Management AB, kontakta Daniel Thelaus, 0470-70 56 30 

     
Veg Tech utökarodlingsytor  

Veg Tech utökar odlingsytorna!

För att möta ökad efterfrågan på våra produkter utökar vi nu med ytterligare odlingsytor. Nu till semestern står ytterligare yta färdigt att tas i bruk för odling av våra frilandsprodukter såsom sedummattor och färdig äng.

MAX IV i Lund  

Veg Tech anlägger sedumtak på MAX IV i Lund!

Under vår och sommar kommer Veg Tech att anlägga sedumtak på Sveriges senaste forskningslaboratorium som är under uppbyggnad i Lund. Området består av flera byggnader som kommer att beklädas med sedum på taken. 

Mer info och bilder på gronarestader.se


Flytande våtmark  

Täby kommun först med flytande våtmark

När den gamla kemiska reningsanläggningen vid rönningesjön i Täby kommun revs ersattes den med naturlig rening i form av flytande våtmarksöar från Veg Tech i kombination av skärmbassänger. Fördelarna är många: ett miljövänligt alternativ, kräver ingen energi och minimalt med skötsel. De flytande öarna planterades v. 24. 
Läs mer här »


 

Fler spännande produkter för olika mark- och vattenmiljöer: Perennmatta, Växtskärmar, Färdiga ängar, Ängsfrö, Pluggplantor, Maxipluggplantor, Pelleplatta, Rabattstöd, Strandmattor, Flytande våtmark, Flytande öar, trädplantering, Dagvattenhantering, Sedumtak, Naturtak, Växtväggar, Gröna Gårdar, Översilningsyta, Rain Garden, Vattenrening