Ekonomi

Stefan OlssonEkonomichefTel 0472-363 06mob 070-602 88 11
Carina Bengtsson EkonomiTel 0472-363 03
Susanne KornerAdministrationTel 0472-363 18
Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.