Entreprenad

montera sedumtak
Nicklas BennströmEntreprenadchefTel 0472-363 01mob 070-602 20 35
Magnus NyhlénMontör mark & vattenmob 070-399 10 29
Sebastian HanssonMontör tak och markmob 073-026 10 26
Anders AnderssonMontör tak och markmob 070-602 20 34
Kim FröhlichMontör tak och markmob 070-602 25 81
Per SchybergMontör tak och mark
Johannes GustafssonMontör tak och mark
Mikael BlombergMontör tak och mark
Jerry AnderssonMontör tak och mark
Robin HjelmMontör tak och mark
Jonathan StrömgrenMontör tak och mark
Jonas HägglundMontör tak och mark
Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.