Ledning

Bengt-Erik KarlbergVDTel 0472-363 07mob 070-54 442 66
Lina PetterssonProduktionschefTel 0472-363 14mob 070-639 66 57
Stefan OlssonEkonomichefTel 0472-363 06mob 070-602 88 11
Johan SteinFörsäljningschefTel 0472-363 23mob 070-787 61 63
Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.