Ladda ned

Veg Techs katalog 2014Katalog -Vegetationsteknik

Beställ Veg Techs inspirerande katalog på 156 sidor som visar
Veg Techs produkter och system inom vegetationsteknik.

Här kan du beställa vår inspirerande katalog »

PDF Bläddra och läs i Veg Techs katalog »

 

 

Produktblad


 

Sedumtak    Gröna Vajern    Gröna Gårdar   Växtprodukter 
Takvegetation - sedumtak 
Norsk »
Engelsk »
  Gröna Vajern    Gröna Gårdar   Olika vattenmiljöer 
Perennmatta   Plantor    Dammbyggnad   Greenliner kantstöd
Perennmatta   Plantsortiment Dammbyggnad   GreenLiner
Växtskärm   Växtväggar   Pelleplatta - markarmering   Ängsvegetation
Växtskärmar   Växtväggar   Pelleplatta   Ängsvegetation
Flytande våtmark    Duckbill    
Flytande våtmark (NY)   Duckbill    

Andra utskick och broschyrer!
           
Dagvattensystem   Grönare utemiljö   Trädgård och mark    
5 effektiva system inom dagvattenhantering   Grönare utemiljö   Trädgård och mark    Rapporter och examensarbeten

 

Grodan vinnare som vattenhållande lager
Labbstudien jämförde bjälklagsuppbyggnad med och utan vattenhållande lager. Studien jämförde även Grodan och pimpsten som vattenhållande lager under 10 cm bjälklagsjord. När vegetationen i växtbäddarna utsattes för torka visade systemen med vattenhållande lager, bättre vitalitet och lägre vikt än system utan vattenhållande lager. Särskilt intressant var att systemet med Grodan klarade torka bättre än systemet med pimpsten. 
Andrea Hultquist Jackelén 

PDF Ikon Öppna pdf-filen

Omföring från gräsmatta till äng
Genom att anlägga äng får man ner antalet skötselinsatser samtidigt som man bidrar till en ökad biologisk mångfald som gynnar fjärilar, humlor och bin. Hur går det till när man gör en omförning från gräsmatta till ängsyta?
Marit Gamberg

PDF Ikon Öppna pdf-filen

Nyanlagd äng – hur gick det sen?
Det finns olika metoder att anlägga äng och många faktorer som påverkar resultatet.
Annika Wedin
Öppna fil »

Danska AgroTech har undersökt olika uppbyggnader för gröna tak
Rapporten behandlar gröna taks förmåga att fördröja och reducera vattenavrinningen.
PDF Ikon AgroTech försöksrapport »
PDF Ikon Tilläggsrapport »

Green Roofs on municipal buildings in Lund - modelling potential environmental benefits
Effekterna av extensiva, gröna tak modellerades för ett område i Lund. Speciellt behandlas takens förmåga att reducera vattenavrinningen och temperaturen i den omgivande luften.
Examensarbete av:
Jacob Levallius, Lunds Universitet.
PDF Ikon
 Öppna pdf-fil » 

Livscykelanalys av taktäckningssystem
Effekterna av ett moss-sedumtak jämförs med ett konventionellt papptak.
Malmö Högskola, Icopal AB, Veg Tech AB
Mårten Jönsson, Håkan Larsson, Christopher Skoog, Finn Stillerud
Livscykelanalys av taktäckningssystem
 Öppna pdf-fil »