Markmiljöer

Här finner du ett brett sortiment av växtprodukter för markmiljöer. Allt från färdiga ängs- och perennmattor till plantor och fröer. Den största delen av produkterna produceras i Veg Techs egna odlingar i Småland men vi arbetar också med en del högkvalitativa produkter från externa producenter.

Engsvegetasjon Planter for terreng Staudematte Kantskiller
Ängsprodukter           Plantor                     Perennmatta              Rabattstöd
Vektskjermer Kokosnet  Bakkebelegg  Sedum i Trafikmiljø
Växtskärmar              Släntplantering         Markarmering           Trafikmiljöer                              

Smarta växtprodukter av hög kvalité!

- grönt, tätt och vackert direkt.

Färdig ängsmatta, Ängsfrö, Plantor, Perennmatta, Buskmatta, Rabattstöd, Växtskärmar, Växter i trafikmiljö, ErosionskyddPelleplatta,Trädplanteringssystem, Kokosnät, Fiberduk, Träspikar

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.