Ängsprodukter

Var kan ängsvegetation användas?
Ängsvegetation kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Ängar kan anläggas på exempelvis vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i park- och trädgårdsmiljöer. Ängsmiljöer kan omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller bara utgöra en liten del av en trädgård. Vår ängsvegetation finns exempelvis vid skolor, i bostadsområden, på golfbanor, i stadsparker och i trafikmiljöer.

Ängsmiljö ängar
Katthult på Astrid Lindgrens värld

Hög kvalitet
Vi på Veg Tech baserar produktionen på högklassigt svenskt frömaterial som är anpassat för svenska förhållanden. Bredden av olika ängsmattor, plantor och fröer gör att man kan komponera en äng för de flesta typer av markförhållanden och att den är anpassad för klimatet i stora delar av landet.

Flera fördelar med ängsvegetation från Veg Tech:

Veg Tech Naturliga ängsmiljöer kan snabbt skapas och återskapas 
Veg Tech Ger ett positivt inslag i många miljöer
Ängar Minimalt skötselbehov
Veg Tech Ängar skapar en naturlig biotop som lockar till sig ett varierat djurliv

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.