Färdiga ängsmattor

Enkelt och användbart
På ytor där man snabbt vill skapa en väletablerad ängsvegetation är Färdig Ängsmatta det bästa alternativet. Ängsmattan är förodlad och har redan vid leveransen en väl utvecklad ängsvegetation av blandade örter och gräs. Mattan baseras på arter av svenskt ursprung.

Ängsvegetationen prefabriceras i ett 3-4 cm tunt jordlager. Mattan är i botten förstärkt med ett armeringsnät av kokosfiber. Armeringen gör mattan lätt att hantera och att den blir extra motståndskraftig mot erosion. Eftersom växtligheten är etablerad redan vid leveransen rotar den sig snabbt på platsen och binder underlaget. Ängsmattan kan därför användas som ett effektivt erosionsskydd i exempelvis slänter.

Tre olika artsammansättningar:

Svenskäng
Lämplig för de flesta torra och friska marktyper. Stor variation av örter.
Art nr: 2-12071

Svenskängsmattor

Innehåll: rödkämpar, bergssyra, rölleka, rödven, vårbrodd, luddhavre, stor blåklocka, rödklint, brudbröd, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, prästkrage tidig, käringtand, tjärblomster, gullviva, smörblomma, mandelblomma, vitklöver

 

Fuktäng
Lämplig för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar.
Art nr: 2-12006

Fuktsängsmattor

Innehåll: nysört, strätta, kabbleka, ängsbräsma , hampflockel, älgört, humleblomster, fyrk. johannesört, gökblomster, videört, fackelblomster, brunört, smörblomma, rödblära, läkevänderot, smörboll, ängskavle, darrgräs, kamäxing, tvåtåtel, ängssvingel, rödsvingel, blåtåtel, vitklöver


Salttålig äng
Lämplig för trafikmiljöer som rondeller, refuger med saltbelastning samt ytor nära havet.
Art nr: 2-12009

Salttålig äng Innehåll: rölleka, strandtrift, backnejlika, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, käringtand, bergssyra, gulkämpar, vitklöver, småfingerört, strandglim, ärenpris, axveronika, styvmorsviol
15% gräs - Fårsvingel 

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

VegTech Produktblad »
 Se när vi anlägger färdig ängsmatta i Halmstad (maj 2016) »

Ängsmattor
Fakta:

Mått: 1×0,8 meter
Leverans: EUR-pall
Antal pall: 20 st/pall= 16m²
Vikt full pall: 800 kg

 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.