Möt vår personal

sedumtak  Produktionschef
Shanti Wittmar,  jobbar sedan 2015 som teknisk säljare för gröna tak och fasader.
Läs mer här »
Lina Petersson, jobbar sedan 2012 och är produktionschef för alla anläggningar.
Läs mer här »
   
gröna tak odlar sedum
Mikael Jacobsson, jobbar sedan 2010 som teknisk säljare för gröna tak och fasader.
Läs mer här »
Nome Palmqvist, jobbar i produktionen i Elnaryd sedan 2014.
Läs mer här »

 

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.