Köpa av Veg Tech

Leveransvillkor
Veg Tech vänder sig främst till professionella kunder såsom entreprenörer, anläggare, fastighetsbolag, offentliga företag och återförsäljare.

Leveranstider
Vi lagerhåller de flesta växter och kan därför leverera större delen av säsongen när det gäller örtpluggplantor och ängsfröer. När det gäller prefabricerade produkter, som exempelvis sedumtak, strandmatta och färdig äng, kan de levereras från mitten av april till nov/dec beroende om väder och utetemperaturer tillåter. Leveranstiden är normalt mindre än en vecka för lagervaror men det kan variera beroende på tillgång och säsong. Kontakta oss för besked.

Beställningar
Vid skriftlig beställning anges leverans- och faktureringsadress, organisationsnummer samt önskad leveransvecka. Om ni vill ha beställningsnummer, littranummer el liknande på fakturan, ange detta på beställningen. Ange namn och telefonnummer för eventuell avisering. Notera även ert kundnummer hos Schenker-BTL, DHL, DSV eller annat åkeri om ni vill ha mottagarfrakt. Beställ genom e-post.

Försäljningsvillkor

  • Betalning sker mot faktura 30 dagar från fakturadatum vid av oss godkänd kreditupplysning.
  • Dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Påminnelseavgift på fakturor 50:-.
  • Inga fakturerings- eller expeditionsavgifter debiteras.
  • Till företag sker leverans enligt ABM 92. 


Ansvar
Vi ansvarar ej för skador under frakt. Skador av djur, svampar eller andra leveranshindrande faktorer som vi inte kan råda över betraktas som force majeure och fritar oss från leveransskyldighet.

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.