Kvalitéts - miljöpolicy

Våra anställda bär ID06

ID06Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på en byggarbetsplats. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

 

 

 

Miljöpolicy

Veg Tech AB skall i de beslut vi tar och de handlingar vi utför arbeta för att ta miljöhänsyn för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar orsakade av vår verksamhet.

Ta del av vår miljöpolicy »

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.