Mässor

Veg Tech medverkar vid ett antal mässor och föreläsningar under året. Vanligtvis ställer vi ut med egen monter och ibland deltar vi även aktivt på de mässor våra partners medverkar vid.

Mässor och seminarium 2017

Park & gata, 24-25/1, Stockholm
Form Symposium, 25 januari, 100-årsregn och översvämningar, Stockholm
Lingdagen, 2 feb, Alnarp
Park & gata, 14-15/2, Malmö

Besök oss på fastighetsmässan den 15-16 mars i Kista »
VAK, 16-18 mars, Norrköping
Rörnät och klimat, 29-30 mars i Malmö
LARK, 21 april, Alnarp

Hösten:
Tak & fasad, 12-13/9, Göteborg
Tak & fasad, 19-21/9, Linköping/Jönköping/Växjö
Park & gata, 28-29/11, Göteborg

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.