Park & Landskap

Här finner du ett brett sortiment av växtprodukter för mark och vattenmiljöer. Allt från färdiga ängs- och perennmattor till plantor och fröer.

Den största delen av produkterna produceras i Veg Techs egna odlingar i Småland men vi arbetar också med en del högkvalitativa produkter från externa producenter.

Smarta växtprodukter av hög kvalité 
- grönt, tätt och vackert direkt.

 

Växtprodukter som är enkla att etablera och ger en grönare utemiljö!

Ängsfrö Färdig äng ängar ängsvegetation Örtpluggplanta  Växter som passar i offentlig miljö   Vegetation i offentlig miljö
Ängsvegetation   Plantor för
markmiljö
  Perennmatta   Buskmatta
Kantstöd, rabattstöd Vegetation och grönska utnyttjas till att skapa rumsbildningar i utemiljön Veg Tech Wall - växtvägg gröna väggar Duckbill
GreenLiner -
Rabattstöd
Växtskärmar Växtväggar Duckbill -
vid trädplantering
Erosionsskydd för mark Modulkrukor Pelleplatta Markarmering Växter i trafikmiljö
Erosionsskydd -
slänter
Modulkrukor Pelleplatta -
Markarmering
Vegetation i
trafikmiljöer
Kokosnät träspikar
Tillbehör
 

Referenser
Kontakta säljare

Växter till parken

Strandtrift