Om grönt byggande

Trenden är uppåtgående Här samlar vi artiklar och nyheter kring ett grönare stadsbyggande.

 

Biotoptak, växttak för urban miljö

15-04-23, Byggkatalogen från Svensk byggtjänst skriver artikel om Veg Techs biotoptak.
Läs artikel här »


Hur påverkas den biologiska mångfalden av vårt klimat?

Läs artikel från forskning.se »


Första takträdgården i Stockholm

15-04-20 Sveavägen 44
Läs artikel här »


Romme skole Oslo

13-09-09 För tre år sedan monterade Veg Tech sedumtak på Romme skole utanför Oslo.
Se inslag från Norsk TV och ett fantastiskt tak »


Intressant läsning från Extract (aktuell forskning för ett hållbart samhälle)

4 september 2013. De bygger en stad som humlor gillar » Städer behöver mer grönska »

FN-rapport: Grön stadsplanering kan hindra artutrotning

28 augusti 2013
Läs mer här »


Gröna intryck för Helsingborgs tjänstemän och politiker

4 september, 2012
Läs mer här »


Gröna tak växer i popularitet

Hus med växtlighet ovanpå, så kallade gröna tak, vinner popularitet runt om i Sverige - inte minst för att de absorberar regnvatten. Men experter menar att omvandlingen till gröna tak går onödigt långsamt.
Läs mer här » 


Gröna tak i Chicago

Juli 2012

Illustrerad vetenskap nr 10, 2012 skriver om gröna tak i bl a Chicago.
Ta del av artikeln här »


Göteborg grönare!

3 juli Låt taken växa grönt i höjden - Folkpartiet Läs mer här » 24 juni 2012 Filminslag om att få Göteborg grönare. Läs mer här » 19 juni 2012

Sedumtak Skanska GöteborgDe vill skapa parker  - högt över Göteborg.
Läs mer här »
Se video »

 

 


Fler gröna tak i Helsingborg?

22 maj 2012

I Helsingborg kan fler kommunala byggnader få gröna tak.
Läs mer här » 


Klimatförändringar

14 maj 2012

Vi måste vara beredda på klimatförändringar. Det är hög tid att regeringen och kommunerna på allvar börja arbeta med anpassningsfrågorna...

Läs mer här »

 


Miljöklassning

24 april 2012

Fastighetskontoret i Stockholms Stad räknar med att miljöklassa ungefär 100 byggnader inom en femårsperiod.
Läs mer här »


Gröna tak inom landstinget!

15 februari 2012

Stockholm läns landsting bör täcka 75 procent av sina fastigheter med grön vegetation, enligt Miljöpartiet – Enbart ett grönt tak på Huddinge sjukhus, skulle fånga upp lika mycket koldioxid som en skog på 8 000 träd. 
Läs mer här »


Helsingborg får fler gröna tak

23 Januari 2012
Växtlighet på tak och fasader ska bli vanligare i Helsingborg framöver.
Läs mer här »

 


En grönare stad är en roligare stad.

13 Januari 2012
Varberg bör planeras grönare!
Lär mer här »

 


Så ska städerna klara hotet

28 augusti 2011
Skyfall och översvämningar kostar försäkringsbolagen och samhället hundratals miljoner kronor varje år.
Läs mer här »


Grönt ljus för gröna tak i Helsingborg

10 juni 2011
Kärnfastigheter inventerar sina byggnader för att se vilka som kan få ett grönt tak i framtiden.
Läs mer här »

 


Växjö - Europas grönaste stad

31 maj 2011 Ett steg att höja ambitionsnivån är att fler byggnader får grönt tak för att ta hand om dagvattnet. Läs mer här »

 


Fler gröna tak ger en renare Stockholm

10 maj 2011
Fastighetskontoret i Stockholm inventerar möjligheterna till att anlägga gröna tak och urban odling på sina befintliga fastigheter och redan i planeringsstadiet planera för detta vid större ny- och ombyggnationer.
Läs mer här »

 


Hållbar stadsutveckling

Grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden. Ett särskilt miljöprogram har tagits fram för att uppnå en hållbar stadsutveckling.
Läs mer här »

 

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.