Gröna tak & gårdar

Veg Tech är din säkra och trygga leverantör av sedumtak och andra gröna taksystem!

Veg Techs första gröna tak monterades 1992 och vi har sedan dess levererat tusentals sedumtak runt om i Norden på objekt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi har lång erfarenhet och är din trygga och säkra leverantör!

Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre ljudbild och ger en vackrare och grönare stad.

Fördelar med Veg Techs gröna tak

pil fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%
PIL tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
pil våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden 
pil öka den biologiska mångfalden
pil vi erbjuder entreprenadtjänster med egna montörer som är säkerhetsutbildade
pil egna odlingar i Småland med svenskt växtmaterial
pil våra system för takvegetation är välbeprövade och har minimal vikt och höjd

 

Olika system

 

                    Sedumtak                                     Sedum-ört-grästak

                       Biotoptak                                   Gröna gårdar

 

Grönt tak Gröna tak Avrinning från gröna tak

Grönt tak - Sedumtak i Göteborg! Halverad avrinning med vegetation på taket!

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

PRODUKTBLAD

Produktblad sedumtak Sedumtak »
PDF Sedum-ört-grästak »

pdf Biotoptak »

Movie Se när sedumtak anläggs i  SVT:s "Husdrömmar", (ca. 40 minuter in i programmet) »  

Du kan köpa våra produkter som materialleverans eller komplett med entreprenadtjänst.
Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.