Gröna tak & takträdgårdar

Veg Tech har stor kunskap och erbjuder säkra och beprövade system med låg viktbelastning när växtlighet anläggs på tak och gårdsbjälklag. 

Veg Techs första gröna tak monterades 1991 och vi har sedan dess levererat tusentals sedumtak runt om i Norden. Veg Tech är din trygga och säkra leverantör! 

Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre ljudbild och ger en vackrare och grönare stad.

Fördelar med Veg Techs gröna tak

pil fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%
PIL tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
pil våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden 
pil öka den biologiska mångfalden
pil vi erbjuder entreprenadtjänster med egna montörer som är säkerhetsutbildade
pil egna odlingar i Småland med svenskt växtmaterial
pil våra system för takvegetation är välbeprövade och har minimal vikt och höjd

 

Olika system

 

                    Sedumtak                                     Sedum-ört-grästak

SedumtakSedum-ört-grästak

                       Biotoptak                                   Gröna gårdar

BiotoptakGröna gårdar

 

Grönt tak Gröna tak Avrinning från gröna tak

Grönt tak - Sedumtak i Göteborg! Halverad avrinning med vegetation på taket!
Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.