Sedum-ört-grästak

Naturtak, ängstak... låt naturen flytta upp på taken! 

Vi står inför en utmaning när våra städer växer och artrika marker ersätts med bostäder och betong. Veg Techs uppbyggnad för sedum-ört-grästak har minimal vikt och systemen är välbeprövade. Vi har ett brett urval av produkter som är enkla att anlägga med arter som står emot torka och vindutsatta lägen.

Vi skapar biologisk mångfald!

Sedum-ört-grästak har ett mer ängsliknande utseende än ett sedumtak. Det innehåller en blandad vegetation av sedum, torktåliga örter och gräs.
Ett sedum-ört-grästak väger ca. 130kg/m² vattenmättat.

Sedum-ört-grästak
Så här kan vegetationen se ut en höstdag 2014.

Uppbyggnader:

uppbyggnader sedum ört gräs

Uppbyggnad av Sedum ört gräs

Produkter som ingår:

Sedum-ört-gräsmatta

Nophadrain 220

Grodan - vattenhållande lager

WSB 80 - rotskydd

Takjord

Kantavslut

Fotplåt

Hasopor

Takgödsel

Tätskikt

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.