<<PrevNext>>

Senaste nytt

Klimatväg i bostadsområde

28 feb 2017 klockan 13:55

Rødovre kommun i utkanten av Köpenhamn genomförde en innovativ ombyggnad av Lørenskogvej. Målet med projektet var att skapa en bättre trafikmiljö och ta hand om dagvattnet lokalt utan att belasta kommunens avloppsnät.
Avrinningsvatten från vägen filtreras genom växtbäddar och dräneras ned till grundvattnet. Därmed säkras de närliggande villorna från översvämning vid kraftiga regn.

Vägens bredd på Lørenskogvej minskades så att ett 4 meter brett genomgående grönt svackdike med äng kunde skapas på vägens västra sida. Svackdiket är uppbyggt av FilterMuld och ängsmattor levererade av Veg Tech AB.

Arbetet utfördes 2014 och fick ett positivt bemötande av de boende i området.

Läs mer

Grönare städer i Helsingborg

2017-02-22 13:57

Johan på Veg Tech hälsar Erika och Joachim välkomna till Veg Tech. Vi har nu startat de upp vårt nya skånekontor på grustagsgatan 1b i Helsingborg. Tillsammans med Mikael Jacobsson kommer de att hjälpa våra kunder i region syd med allt från våra smålandsodlade sedumtak till hur flytande växtöar kan rena vatten.

Kom förbi någon gång och prata gröna vegetationslösningar inom dagvattenhantering!

Läs mer

Mer grönt i Göteborg

2016-10-14 14:14

Efterfrågan på hållbara och långsiktiga system som gynnar vår dagvattenhantering och förbättrar vår stadsmiljö har ökat stadigt de senaste åren och trenden visar en fortsatt ökning. I ett alltmer förtätat Göteborg både planeras det och byggs flera nya bostadsområden.

Takvegetation och växtklädda fasader ger stora möjligheter att skapa vackra, hållbara byggnader med spännande arkitektur.

Med kontor och personal på plats, kommer vi att vara mer tillgängliga och hjälpa både befintliga och nya kunder i deras gröna projekt, det säger Fredrik Kronqvist som är anställd som teknisk säljare för Veg Tech AB. Eftersom efterfrågan av Veg Techs produkter är hög i området vill vi utöka och anställa fler inom det gröna med placering på vårt nya kontor i Göteborg.

Läs mer

Om Veg Tech

Veg Tech sedumtakVi på Veg Tech hjälper våra kunder att skapa grönare, vackrare och mer naturliga omgivningar. Vi har ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter. .

Dagvattenhantering, ekosystemtjänster, hållbart byggande, läs mer här »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev »

Beställ vår inspirerande katalog »

 

I vår kommer det nya Ronald MC Donald huset i Göteborg att monteras med sedumtak. Uppföljning kommer!

 


Produkter: Sedumtak, Gröna tak, grön takSedum-ört-grästak, Biotoptak, Gröna gårdar, Gröna vajern, Fasadvegetation, Flytande våtmark, Strandmattor, Strandrullar, Maxipluggplantor, Örtpluggplantor, Infiltrationsyta, Kokosnät, GardLiner, Ängsmatta, Ängsfrö, Perennmattor, Buskmattor, Växtskärmar, Sedum på murkrön, Rondeller, Duckbill -trädplantering, Kokosnät, träspikar mm. Köpa sedum, säljer sedum

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.