Vattenmiljöer

Veg Tech erbjuder en mängd smarta växtprodukter för etablering till olika vattenmiljöer. Naturanpassade erosionsskydd som strandmattor och strandrullar kan erosionsskydda vattendrag längs stränder.

Hur kan vattenvegetationen användas?

Pil  Erosionsskydd för att skydda utsatta strandpartier från vågpåverkan och strömmande vatten.
Pil  Vattenrening i exempelvis översilningsytor och efterpoleringsdammar
V  Skapa biologisk balans i olika typer av dammar
Pil  För att minska risken för alger
V  Prydnadsvegetation i trädgårds- och parkdammar 

 

naturanpassade erosionsskydd
Flytande våtmark i kanal vid Pålsjö, Helsingborg

dagvattendamm
Maxipluggplantor i dagvattendamm Vikaholm, Växjö

vatten i staden, algbildning
Vegetation motverkar algbildning. Torgdammar i Västra hamnen, Malmö

vattenrening, dagvatten, parkdammStrandmattor förankrade i kanten av kanalen, Strömparken i Norrköping

 

Flytande öar, Vegetationsmattor, Växtrulle, Plantor för vattenmiljöer, Ängsmatta, Växtval för infiltrationsbäddar, Träspik, Erosionsnät

 

Bläddra i katalogen »

Kontakta oss »

Grön Nano grönnano
Vi ingår i projektet GrönNano!
Läs mer här »

Se vad vi har för smarta produkter för en naturlig dagvattenhantering! 


 Dagvattenbroschyr »

Till toppen
Veg Tech AB är marknadsledande leverantör av vegetationsteknik. Vi erbjuder produkter inom områdena gröna tak och gårdar, dagvattenhantering, parker och landskap. Säljkontor finns i Vislanda, Stockholm, Oslo och i Hellerup i Danmark.