<<PrevNext>>

 

Senaste nytt

Planeras det våtmarker?

23 mar 2018 klockan 13:33

Nu kan kommuner ansöka om pengar när våtmarker anläggs.
Veg Tech erbjuder multifunktionella växtsystem som bidrar med förbättring av vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

Våra växtsystem används så klart i prydnads- och parkdammar – men det är i reningsdammar och våtmarker som de gör den mest imponerande insatsen!
Dammar, våtmarker, fuktängar och översilningsytor är effektiva näringsfällor. De fyller en viktig funktion i landskapet för att minska närings- och föroreningsläckaget till sjöar och hav. Att utöka andelen våtmarker och att anlägga vegetationsrika kantzoner och trösklar där odlingsmark avvattnas mot vattendrag, ses som mycket viktiga åtgärder för att minska näringsbelastningen i våra sjöar och vattendrag.

Läs mer

Johan börjar som marknadschef på Veg Tech

2018-03-19 09:07

Vi är mycket glada att förstärka vårt team med Johan Söderqvist som kommer att jobba som marknadschef hos oss på Veg Tech. Johan har erfarenhet från flera delar av byggbranschen och är väl insatt i byggbranschens utmaningar. Över lång tid har Johan haft stora engagemang inom branschen och arbetat med både teknik- och marknadsfrågor genom institut och branschföreningar i Norden och Europa. Johan kommer att utgå från vårt Stockholmskontor.

Läs mer

Veg Tech har deltagit på Sveriges första biokolskonferens!

2018-03-19 07:43

Biokol är en klimatpositiv produkt som kan framställas från organiska restprodukter i liten eller stor skala. Den har och har ett mycket brett användningsområde, allra helst som jordförbättring i stadens växtbäddar. Ett drygt 40-tal personer deltog i föreläsningar och visning av biokolsframställning på Ödevata FiskeCamp och Spetsamåla Gård.
Mycket intressant.

Läs mer

INFO

Veg Tech är sedan 30 år Nordens ledande leverantör av vegetationsteknik.
Vi odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Vi erbjuder gröna lösningar som skapar levande städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm.

Fyll i vårt formulär och bli kontaktad av Veg Tech.
Jag vill veta mer, kontakta mig »

 

SedumtakNYTT! Hydropack Sedum ört gräs, NYTT! Torräng för takBiotoptakGröna innergårdarGröna fasaderGröna VajernDagvattenhanteringStrandmattor
Strandrullar, Flytande våtmarkFlytande växtöVattenväxterPerennmattaÄngarFärdiga ängsmattorÄngsfröer, ÖrtpluggplantorTrädförankring DuckbillPelleplattaVäxtskärmarVäxter i trafikmiljöKokosnät till slänterRabattstöd - GardLiner, Vattenrening<

Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.