Växterna gör jobbet!

Veg Tech erbjuder naturbaserade växtsystem för rening och fördröjning av vatten i både stad och landskap.
 Våra systemlösningar används för t ex. gröna tak, sedumtak, ängar, dagvattendammar.

Växtproduktionen sker i våra egna odlingar i Småland med växtmaterial från den svenska naturen.  

Som toppen på verket har ett vackert Smålandsodlat sedumtak med biokol anlagts.

Den största delen av vår produktion sker i egna odlingar utanför Vislanda i hjärtat av Småland.

Marktäckande växtlighet direkt. Växterna är välutvecklade och etablerar sig snabbt på sin nya växtplats.

Uppbyggnad för sedumtak 0-2°.
System för extra vattenhållande förmåga.