Vegetationsteknik på småländska
Ängsseminarium II

Ängsseminarium II

Vegetationsteknik på Småländska NR 8 i Göteborg.

Varmt välkomna att anmäla er till årets första Vegetationsteknik på Småländska den 21 oktober i Göteborg.
Möt och mingla med branschkollegor och föreläsare under en berikande och kunskapshöjande dag.

Anmälan finns längre ner på sidan.

Föreläsningar
Nu får du möjlighet att bredda dina kunskaper om ängsbiotoper; dess kopplingar till hotade arter i ekosystemen, men också hur vårt infrastrukturnät kan stötta och bidra till ängsbiotopens framtid.
Jordens egenskaper spelar stor roll för en lyckad ängsetablering och utgår man från platsens egenskaper istället för att tillföra tillverkat substrat gynnas både ekonomi och miljön. Hur gör man då?
I Helsingborg har man under flera år arbetat med ängsetablering trots den leriga jordmånen. Nu är det dags att utvärdera, hur har det gått och hur kommer man jobba vidare i framtiden?

Praktiska övningar
Utöver föreläsningarna kommer Anders Folkesson, författare till Jordkokboken, hålla i praktiska övningar tillsammans med deltagarna, hur utnyttjas olika jordars egenskaper och lokala förutsättningar på bästa sätt vid ängsetablering? Mycket matnyttigheter utlovas för både dig som arbetar praktiskt men även för dig som planerar och föreskriver.

Var: Scandic Opalen,
Engelbrektsgatan 73, 402 23 Göteborg
När: Torsdag den 21 oktober 2021

Tid: kl. 8.30 till ca kl. 15.30
Anmälningsavgift: 3200kr exkl. moms. Lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.
Sista anmälningsdag: 7 oktober 2020.

Begränsat antal platser. Först till kvarn.
Kostnadsfri avbokning senast 7 oktober kl 15.00.
Därefter är anmälan bindande men kan överlåtas till annan deltagare. (meddela oss för specialkost).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Covid-19.

Anders Folkesson,
SLU Alnarp/ Egen företagare
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Om ängar och jord
Att äng trivs på lätta, näringsfattiga jordar vet nog många men vad gör man när förutsättningarna inte är optimala? Finns det mer hållbara alternativ än att köpa in dyra substrat? Anders tar med oss på en djupdykning kring jordar i teori och praktik!

Linda Hellberg,
Helsingborgs stad
Naturvårdare

Ängar i urbana miljöer, anläggning och skötsel
Under flera år har Helsingborgs stad arbetat med att omvandla gräsytor till blomstrande ängar. Att etablera äng på lerjord är en stor utmaning. Nu är det dags att utvärdera försöken. Vilka är resultaten och hur påverkar de framtida försök?

Mats Lindqvist,
Trafikverket
Miljöspecialist/naturvårdsbiolog

Vägkanterna och biologisk mångfald
Ängsfloran har under många år trängts undan från odlingslandskapet, men många av ängens arter trivs även i vägmiljöer där förutsättningarna är likartade. Mats berättar om Trafikverkets arbete för att gynna och bevara mångfalden i dessa miljöer men också om utmaningarna kring infrastrukturens storskaliga skötsel och samverkan med hundratalet entreprenörer.

Tommy Karlsson,
Länsstyrelsen Östergötland
Biolog

Sandbäddar och hotade vildbin
Tommy arbetar med insatser för hotade vildbin och berättar om lyckade åtgärder som gjorts i samverkan med skogsbolag, kommuner och föreningar. Det handlar bl.a. om utläggning av sandbäddar och utplantering av ängsväxter – åtgärder som även gynnar pollinatörer generellt.

Anmälan via formuläret nedan.