Entreprenad

Entreprenad och montering av sedumtakVi utför och erbjuder entreprenadtjänster i anslutning till alla våra produkter och system för proffskunder. Vi ombesörjer hela processen från leverans till till färdigt montage.  

Våra montörer är säkerhetsutbildade


För våra kunders och anställdas säkerhet är våra montörer säkerhetsutbildade i:

• Fallskydd och säkerhet
• Arbete på tak
• Säkra lyft/lastkopplare
• Arbete på väg/säkerhet på väg
• Mobila arbetplatsformar
• D-HLR utbildade
• Heta arbeten

etablera ängsmatta  Flytande våtmark  Plantera plugg
Förankra ängsmatta                        Flytande våtmark                             Plantera vass 

Förankra ängsmatta  Montering sedumtak  Biotoptak
Förankra strandmattor                      Montera sedumtak                          Byggnation av biotoptak                            

fasadfäste  perennmatta               ID06
Montera fasadfäste                           Anlägga perennmatta                         Vår personal bär ID06