Veg Tech personal
Entreprenad

Entreprenad

Vi utför montage och erbjuder entreprenadtjänster i anslutning till alla våra växtsystem för proffskunder. Vi ombesörjer hela processen från leverans till färdigt montage. 

Anlita oss till ditt montage eller plantering!
Sedumtak, takträdgård, dagvattendamm, släntplantering mm.

Nicklas Bennström
Nicklas Bennström
Entreprenadchef
Sedum, mark och vatten
070-602 20 35
E-post
Sebastian Hansson
Sebastian Hansson, Entreprenadplanerare/
montör
073-026 10 26
E-post

För våra kunders och anställdas säkerhet är våra montörer säkerhetsutbildade i:

  • Fallskydd och säkerhet
  • Arbete på tak
  • Säkra lyft/lastkopplare
  • Arbete på väg/säkerhet på väg
  • Mobila arbetplatsformar
  • D-HLR utbildade
  • Heta arbeten
ID-06
Vår personal bär ID06