Fikaföreläsningar (20 min)

Fikaföreläsningar (20 min)

Under detta året har vi erbjudit korta kunskapshöjande föreläsningar om våra produkter och system i olika miljöer.
Några av dem har vi valt att spela in. Mycket nöje.

Taklandskap och innergårdar på bjälklag.

Växtlösningar i dagvattendammar.

Ängsetablering – metoder, förväntningar och skötsel.

Med Karin Håkansson
Med Karin Håkansson
Med Erika Skytte af Sätra