Fikaföreläsningar (20 min)

Fikaföreläsningar (20 min)

Under detta året har vi erbjudit korta kunskapshöjande föreläsningar om våra produkter och system i olika miljöer.
Några av dem har vi valt att spela in. Mycket nöje.

Fikaföreläsning om Taklandskap och innergårdar på bjälklag. (ca. 20 min)

Med Karin Håkansson, Veg Tech

Fikaföreläsning om Växtlösningar i dagvattendammar. (ca. 20 min)

Med Karin Håkansson, Veg Tech

Fikaföreläsning om Ängsetablering – metoder, förväntningar och skötsel. (ca. 20 min)

Med Erika Skytte av Sätra, Veg Tech