Fikaföreläsningar

Fikaföreläsningar


Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet och vill inspirera och sprida det till dig som arbetar med olika projekt. Nedan finns tre stycken fikaföreläsningar på 20 minuter som vi valt att spela in. Mycket nöje.

Våga satsa på stadsängar och sluta ängslas!

Erika Skytte af Sätra

Tips på mer läsning och forskning:
Ängsvallar- så här gör du »
Conservation of semi-natural grasslands »

Taklandskap och innergårdar

Karin Håkansson


Ängsetablering – metoder, förväntningar och skötsel

Erika Skytte af Sätra


Växters funktion i dagvattendammar

Karin Håkansson