Infästningar

Det är mycket viktigt att väggfästena i Gröna Vajern-serien förankras med rätt infästningssystem. Eftersom fasadmaterialet varierar från objekt till objekt, från solid betong till träfasader, så ingår normalt inte infästningssystemet i vår leverans.

infästningar gröna vajern

Generella rekommendationer:


Betong:
En M10 pinnbult infästs mha kemankare (HILTI el. motsv.). Alternativt kan rostfri expanderskruv användas (Hilti HSA-R el. motsv.)

Tegel, lättbetong mm:
En M10 pinnbult infästs mha kemankare+fördelningshylsa (HILTI el. motsv.).

Träfasad:
Serie 90, 100 och 112:
M10 skruvstift eller M10 pinnbult+rampamuff

Övriga:
Fransk träskruv