<<PrevNext>>

 

 

VÅRA OMRÅDEN

Hitta din lösning tillsammans med oss. Kontakt

Senaste nytt

Våra viktiga stadsängar stödjer biologisk mångfald

14 feb 2019 klockan 09:48

Att skapa miljöer där vildbin och fjärilar kan leva i våra tätbebyggda städer är en anledning till varför ängar ökar i stadsmiljöer. För de boende i städerna innebär ängarna en mer varierad och grön utemiljö. En annan fördel är att ängar kostar mindre att sköta, jämfört med konventionella gräsmattor.

I takt med att många ängar på landsbygden som tidigare var betesmarker växer igen, har ängsområdena minskat. Det ställer till problem för fjärilar, humlor och vildbin som är beroende av de blommande växterna för att finna föda och överleva. Med stadsängar kan de leva i våra städer.

Läs mer

Seminarier - Ängar och biokol

2019-02-04 15:42

Vegetationsteknik på småländska nr 4 i Stockholm.

Nu är det dags för nästa seminarier med det högaktuella ämnet ängar, där etablering och skötsel ligger i fokus.

Stockholm den 6 mars.
Möt experter på en inspirerande och utvecklande dag.

Läs mer

Ex-jobb hos Veg Tech?

2019-02-01 08:02

Vill du göra ditt exjobb hos Veg Tech?
Vi föreslår projekten nedan:

- Gödslingsstrategi i odling av Sedummattor

- pH-värde i framtidens substrat för odling av Färdig äng och gröna tak

Läs mer

Vi stödjer diabetesfonden gröna tak