<<PrevNext>>

 

Senaste nytt

Workshop inom dagvatten

9 maj 2018 klockan 13:50

Där planering, genomförande och drift ligger i fokus.
Var: Centralt i Stockholm (vi återkommer med plats)
När: Torsdagen den 7 juni

Vi bjuder in dig som arbetar i det föreskrivande ledet, med anläggning eller skötsel till en utvecklande dag för diskussioner med inbjudna experter inom dagvattenhantering.

Vilka problem stöter du på? Hur skapas mervärden i samband med dagvattenhantering? Hur projekterar vi för god skötsel av dagvattenanläggningar?

Anmäl dig idag: anmalan@vegtech.se

VÄLKOMMEN

Läs mer

Veg Tech AB förvärvar majoritet i Blomstertak AS

2018-05-07 14:27

Veg Tech förvärvar 60% av det norska bolaget Blomstertak AS. Bolagen har under flera år samarbetet på den
norska marknaden där Blomstertak har en ledande ställning som installatör av gröna tak och vegetationsmiljöer
med främst produkter från Veg Tech.

Läs mer

Planeras det våtmarker?

2018-03-23 13:33

Nu kan kommuner ansöka om pengar när våtmarker anläggs.
Veg Tech erbjuder multifunktionella växtsystem som bidrar med förbättring av vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

Våra växtsystem används så klart i prydnads- och parkdammar – men det är i reningsdammar och våtmarker som de gör den mest imponerande insatsen!
Dammar, våtmarker, fuktängar och översilningsytor är effektiva näringsfällor. De fyller en viktig funktion i landskapet för att minska närings- och föroreningsläckaget till sjöar och hav. Att utöka andelen våtmarker och att anlägga vegetationsrika kantzoner och trösklar där odlingsmark avvattnas mot vattendrag, ses som mycket viktiga åtgärder för att minska näringsbelastningen i våra sjöar och vattendrag.

Läs mer

INFO

Veg Tech är sedan 30 år Nordens ledande leverantör av vegetationsteknik.
Vi odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Vi erbjuder gröna lösningar som skapar levande städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm.

Fyll i vårt formulär och bli kontaktad av Veg Tech.
Jag vill veta mer, kontakta mig »

 

SedumtakNYTT! Hydropack Sedum ört gräs, NYTT! Torräng för takBiotoptakGröna innergårdarGröna fasaderGröna VajernDagvattenhanteringStrandmattor
Strandrullar, Flytande våtmarkFlytande växtöVattenväxterPerennmattaÄngarFärdiga ängsmattorÄngsfröer, ÖrtpluggplantorTrädförankring DuckbillPelleplattaVäxtskärmarVäxter i trafikmiljöKokosnät till slänterRabattstöd - GardLiner, Vattenrening

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.