Ängsmiljöer

Vi odlar ängsväxter som kan anläggas i flera olika miljöer. Från stora infrastrukturprojekt i slänter och trafikmiljöer till en mindre yta i parken. Ängar bidrar med biologisk mångfald och bevarande av vår naturliga flora och svenska arter av ängsväxter.
Om du vill använda bilderna kontakta: ulrica.carlberg@vegtech.se

Till färdiga ängsmattor »
Ängsfröblandningar »
Örtpluggplantor »

Biologisk mångfald pollinatör