Sedumtak

Veg Tech levererar och monterar sedumtak i hela Sverige. I stadsplaneringen ser vi en stor ökning på gröna tak. Det ger en minskad avrinning och bidrar till en grönare stad med en bättre dagvattenhanteringen.


Om du vill använda bilderna på något sätt vänligen
kontakta: ulrica.carlberg@vegtech.se.

Läs mer om Veg Techs Sedumtak »
Grönatakhandboken »

Sedumtak på cykelställ från Veg Tech
Sedumtak på cykelgarage.