Sedumtak

Inspirerande foton – olika typer av sedumtak, stora som små monterade med Veg Techs sedummatta.
Om du vill använda bilderna på något sätt vänligen kontakta: ulrica.carlberg@vegtech.se, tel. 0472-363 05.