Försäljning mark & vatten

Försäljning mark och vatten

Andreas Hellström:
OMRÅDE: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Gävleborg,
Västernorrland, Gotland, Västerbotten, Norrbotten.

Karin Håkansson
OMRÅDE: Blekinge, Småland, Östergötland, Dalarna, Jämtland.

Erika Skytte af Sätra: 
OMRÅDE: Skåne, Halland upp till Varberg.

Clara Beeckman: 
OMRÅDE: 
Västragötaland, Örebro, Värmland, +Kungsbacka.

 

 

Andreas HellströmTeknisk säljare, trädgårdsmästaremob 070-602 18 08
Karin HåkanssonTeknisk säljare, landskapsingenjörTel 0472-363 10mob 073-426 10 08
Erika Skytte af SätraTeknisk säljare, hortonomTel 070-399 49 40
Clara BeeckmanTeknisk säljare, trädgårdsmästareTel 0472-260 861
Marit Gamberg(Föräldraledig)