Ledning

Ledning

Det är vi som är ledningen på Veg Tech. Vi planerar och tar beslut för ett framgångsrikt Veg Tech även i framtiden.

Kontakta oss i ledningen på Veg Tech