Jag är privatperson

Jag är privatperson

Vi säljer enbart våra produkter till yrkesanvändare så som bygg- och takentreprenörer, trädgårds- eller markanläggare, kommuner med flera.

Kontakta din lokala entreprenör/anläggare eller någon av Veg Techs samarbetspartners nedan.

SYD-VÄST

BM idé & trädgård i Ljungby – säljer hela vårt sortiment, kontakta dem för beställning.

Flyinge plantskola i Flyinge – säljer Veg Tech Sedummatta och växtskärmar till slutkund, kontakta innan avhämtning.

Ljungs Sedum i Ljung – säljer hela vårt sortiment, kontakta dem för beställning.

Takmontören i Malmö- Beställ eller hämta Veg Techs sedummattor. (kontakta innan avhämtning)

Turfman i Eldsberga – säljer Veg Tech sedummattor för avhämtning. (kontakta innan avhämtning)

ÖST

Thells – Beställ sedummattor genom Thells.
(Kontakta dem för beställning.)

Sedum på mur o Motala

Montage av sedumtak?

Kontakta en bygg- och takentreprenör nedan: