Kunskapsbank
Kunskapsbank

Kunskapsbank

Här samlar vi det som kan vara till extra värde för dig som arbetar för en grönare och mer hållbar stad och Landskap.
Filmer, artiklar och goda exempel på projekt finns här på kunskapsbank.


@vegtechab
Vattenväxter kan se bruna och vissna ut på vintern, men så länge vattnet inte är fruset fortsätter växterna att rena vattnet. När partikelbundna föroreningar i dagvattnet (från närliggande vägar och byggarbetsplatser) stöter på växterna bromsas flödet upp och partiklar sjunker till botten. På så sätt minskas föroreningsbelastningen på anslutande vattendrag även vintertid.

Karin Håkansson, Veg Tech

Partikelbundna föroreningar tas om hand i dagvattenbäcken.
Vinter – Dagvattenbäck i bostadsområdet Telestadshöjden i Växjö.
Bild: Mars 2022.
Dagvattenbäcken tar emot dagvatten från närliggande bostadsområden som mynnar ut i en närliggande sjö. Veg Techs maxipluggplantor är planterade i maj 2021.
Två månader efter plantering av maxipluggplantor i dagvattenbäcken på Telestadshöjden.

@vegtechab
Växter har även på vintern flera tekniska funktioner i biofilter. Kring växternas rötter bildas luftkanaler som förbättrar infiltrationen i bädden även när filtermediet är fruset. Plantera växter i hela filtret för att få mycket finrötter. Det förbättrar infiltrationen, luckrar filtermediet och minskar risken för igensättning året runt.

Karin Håkansson, Veg Tech

Bilderna visar  Sjöuddevägen i Växjö där Luleå tekniska universitet och Växjö kommun forskar kring biokolens reningsfunktion i biofilter.