Kunskapsbank
Kunskapsbank

Kunskapsbank


Här samlar vi det som kan vara till extra värde för dig som arbetar för en grönare och mer hållbar stad.
Filmer, artiklar och goda exempel på projekt finner du här.


Gör växterna nytta på vintern i vattenmiljön?

Vattenväxter kan se bruna och vissna ut på vintern, men så länge vattnet inte är fruset fortsätter växterna att rena vattnet. När partikelbundna föroreningar i dagvattnet från närliggande vägar och byggarbetsplatser stöter på växterna bromsas flödet upp och partiklar sjunker till botten. På så sätt minskas föroreningsbelastningen på anslutande vattendrag även vintertid.

Finrötter förbättrar infiltrationen

Växter har även på vintern flera tekniska funktioner i biofilter. Kring växternas rötter bildas luftkanaler som förbättrar infiltrationen i bädden även när filtermediet är fruset. Plantera växter i hela filtret för att få mycket finrötter. Det förbättrar infiltrationen, luckrar filtermediet och minskar risken för igensättning året runt.

Bilderna visar  Sjöuddevägen i Växjö där Luleå tekniska universitet och Växjö kommun forskar kring biokolens reningsfunktion i biofilter.