ÄNGSFRÖBLANDNING

Veg Techs breda sortiment på ängsfröblandningar passar för olika marktyper och miljöer. Fröerna är av svenskt ursprung med hög kvalité. Att anlägga ängar med fröer lämpar sig för både små och stora ytor.

Äng med ängsfrö vilda blommor
Privat äng anlagd med ängsfrö utanför Motala.

En etablering av äng med frösådd tar tid. Första året kan man inte räkna med någon tät och blommande äng. Men redan andra året blir ytan mer tilltalande och blomningen rikare.

För en snabbare blomning

Att kombinera ängsådden med örtpluggplantor ger blomning redan första året. Du har också möjlighet att etablera exakt de arter som du vill ha och arter som kanske inte finns representerade i fröblandningarna.
Ett annat snabbare alternativ är att komplettera med Blomsteråkerfrö vid ängssådden. Blomsteråkerfrö innehåller flera ettåriga arter som ger en fin blomning första säsongen och som kompletterar den övriga frösådden. 

De olika ängsfröblandningarna:


6701 - Frisk till torr jord
Artikelnr: 1-10369
Detta är en universaläng som lämpar sig till flera olika miljöer.

6702 - Fuktig till blöt jord
Artikelnr: 1-10371
Lämpar sig till jordar som har fuktiga till blöta förhållanden. Exempelvis vid stränder och dammar.

6703 - Torr mager kalkrik jord
Artikelnr: 1-10375
Den har en härlig blandning av vackra örter och gräs.

6704 - Torr mager kalkfattig jord
Artikelnr: 1-10374
Blandningen passar för ytor med lågt pH-värde.

6705 - Enkel fröblandning
Artikelnr: 1-10367
Innehåller något färre blommande arter och de mest vanliga gräsen. Lämpar sig väl till större ytor med varierande jordar.

6706 - Fjärilsblandning
Artikelnr: 1-10368
Består av en stor andel örter med rik nektar som attraherar fjärilar. Lämpar sig för ytor i soligt läge i torr till normalfuktig jord.

6708 - Vägrensblandning
Artikelnr: 1-10377
I den här fröblandningen finns det flera arter med torktåliga och blommande örter i klara färger som är lämpliga för alla jordar.

6709 - Norra Sverige torr till frisk jord
Artikelnr: 1-10370
Den här ängsfröblandningen är den självklara blandningen för ängar i norra delen av Sverige, kan sås i torra jordar.

6710 - Skuggblandning
Artikelnr: 1-10372
Den här ängsfröblandningen lämpar bäst för på normalfuktiga jordar på en plats som är skuggig och inte för mycket sol.

6711 - Torr havsstrandäng
Artikelnr: 1-10385
Perfekt fröblandning för grönskande ängar för havsnära områden där det ställs höga krav på tålighet för torka, vind och saltpåverkan.

6712 - Snabbetablerad mot erosion
Artikelnr: 1-10386
Lämplig för slänter.

6713 - Fjälläng
Artikelnr: 1-10387
En vacker ängsmix för det tuffa fjällklimatet.

6750 - Egenkomponerad
Artikelnr: 9-12347
En egenkomponerad blandning efter era önskemål.

6801 - Blomsteråkerfrö
Artikelnr: 1-10366
En fröblandning av 1-åriga blommor, kan också användas som komplement till våra ängsfröblandningar.

6901 - Bellisgräsblandning
Artikelnr: 1-10365
Bellisfröblandningen är en gräsblandning med inslag av tusensköna. Lämpar sig bäst på frisk fuktig näringsrik mark.