BIOKOL

Egen tillverkning av biokol
Biokol klimatsmart produktVeg Tech har sedan hösten 2019 en egen anläggning för framställning av biokol i småländska Vislanda. 
Biokol används främst som jordförbättringsmedel och ger en mängd miljömässiga fördelar såsom minskat näringsläckage, förbättrad vattenhållande förmåga och ökad koldioxidinlagring, egenskaper som är mycket viktiga inte minst när man skapar grönska för urbana miljöer.

Med hållbarhet i fokus är detta en viktig satsning och en investering för vårt framtida klimat och att våra produkter och vegetationslösningar blir ännu bättre. I vår moderna värmeanläggning kommer vi att förädla restprodukter från regionala sågverk till biokol och samtidigt få fossilfri uppvärmning av våra växthus. 

Nu erbjuds produkter med inblandning av biokol och eventuellt överskott kommer att säljas som jordförbättring till miljömedvetna anläggningsföretag och inte minst kommuner som har höga krav på sig beträffande jordkvaliteter och utsläpp.

Klimatklivet
Denna satsning har kvalificerat oss för Klimatklivet som visar att även Naturvårdsverket tror på detta.


Veg Techs biokol steg för steg....

Gröna systemlösningar med biokol