EROSIONSSKYDD

Använd vegetation som problemlösare!
Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer och då kan olika typer av vegetation effektivt begränsa effekterna av eroderande krafter.

Växternas rotsystem armerar effektivt finmaterial i markunderlaget. Beroende på erosionsbelastningen kan växterna kombineras med ett armeringssystem exempelvis organisk fiber, syntetiska nät eller olika former av stengabioner.

Olika erosionsutsatta miljöer.


Erosionsskyddsnät frösåddKokosnät för frösådd
I de fall erosionspåverkan är måttlig och släntlutningen begränsad är en frösådd i kombination med ett organiskt erosionsskyddsnät ett effektivt sätt att erosionsskydda exempelvis en utsatt slänt. Erosionsskyddsnätet skapar även ett bättre mikroklimat och skyddar frösådden mot uttorkning under etableringsfasen. Att erosionsskyddsnätet är tillverkat i ett organiskt material innebär att det med tiden kommer att brytas ned. Hur lång tid det tar innan nätet förlorat sin erosionsskyddande funktion beror av materialet (kokos, jute, halm eller miscanthus) samt i vilken markmiljö som det används. När erosionsskyddsnätet är nedbrutet är istället vegetationsskiktet fullutvecklat och utgör ett effektivt erosionsskydd med sitt täta rotsystem.
Till kokosnät »

Erosionsskyddsnät planteringKokosnät för plantering
Vid plantering i slänter ger ett organiskt erosionsskyddsnät ett bra skydd mot rinnande vatten och vinderosion tills dess att vegetationen är fulletablerad. Plantering av mindre plantor som exempelvis örtpluggplantor kan göras direkt genom maskorna i erosionsskyddsnätet. För större plantor skärs ett hål upp just där plantan skall placeras. Kokosnätet skyddar plantan mot uttorkning under den första tiden. Det organiska erosionsskyddsnätet bryts ned med tiden och erosionsskyddet utgörs då enbart av växterna och dess rotsystem.
Till kokosnät »

SvenskängFärdig äng
Enkelt att anlägga och snabbetablerat!
Ängsmattan är förodlad och har redan vid leveransen en väl utvecklad ängsvegetation av blandade örter och gräs. Mattan baseras på arter av svenskt ursprung. Mattan är i botten förstärkt med ett armeringsnät av kokosfiber och prefabriceras i ett 3-4 cm tunt jordlager. Armeringen gör mattan lätthanterlig och extra motståndskraftig mot erosion. Eftersom växtligheten är färdigutvecklad redan vid leveransen rotar den sig snabbt på platsen och binder underlaget. Ängsmattan kan därför användas som ett effektivt erosionsskydd i exempelvis strandslänter. Färdig ängsmatta produceras på egna odlingar i Småland.
Till Färdig ängsmatta »