FÄRDIGA ÄNGSMATTOR

ÄngarMed färdiga ängsmattor får du en äng från första dagen. 
Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen och har ett lågt skötselbehov. Arterna som odlas i mattan anpassar sig efter de lokala förhållandena, vilket kan göra att vissa arter etablerar sig bättre eller snabbare än andra.

Ängsvegetation som är både art- och färgrik drar även till sig ett varierat djurliv. Växtligheten i mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt på sin nya plats. 

Mattan kan anläggas på både flacka ytor och i slänter. Vid branta lutningar förankras ängsmattan med träspik i underlaget. Ängsvegetation motverkar effektivt yterosion samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Veg Techs ängsmatta finns i fyra olika artsammansättningar.

 Ängsmatta i rondell Alvesta
Ängsmatta anlagd i rondellområde i Alvesta. 

Fördelar


  • Arter med svenskt ursprung
  • Odlas i en kokosstomme som gör den lätthanterlig
  • Två personer anlägger snabbt och enkelt
  • Lågt skötselbehov med slåtter i slutet av sommaren
  • Gynnar pollinatörer
  • Klart från första dagen

Modeller


Svenskäng
Lämplig för de flesta torra och friska marktyper. Stor variation av örter.
Art nr: 2-12071

Ängar

Innehåll: rödkämpar, bergssyra, rölleka, rödven, vårbrodd, luddhavre, stor blåklocka, rödklint, brudbröd, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, prästkrage tidig, käringtand, tjärblomster, gullviva, smörblomma, mandelblomma, vitklöver

 


Fukttålig äng
Lämplig för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar.
Art nr: 2-12006

FuktängInnehåll: nysört, strätta, kabbleka, ängsbräsma , hampflockel, älgört, humleblomster, fyrk. johannesört, gökblomster, videört, fackelblomster, brunört, smörblomma, rödblära, läkevänderot, smörboll, ängskavle, darrgräs, kamäxing, tvåtåtel, ängssvingel, rödsvingel, blåtåtel, vitklöver.


Salttålig äng
Lämplig för trafikmiljöer som rondeller, refuger med saltbelastning samt ytor nära havet.
Art nr: 2-12009

Salttålig äng Innehåll: rölleka, strandtrift, backnejlika, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, käringtand, bergssyra, gulkämpar, vitklöver, småfingerört, strandglim, ärenpris, axveronika, styvmorsviol
15% gräs - Fårsvingel 

 


Torräng
Skir vacker äng med en mixad blandning av sedum, örter och gräs.
Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak.
Art nr: 2-12007

TorrängInnehåll: prästkrage, rölleka, axveronika, blåeld, 
fårsvingel, trift, fjällgröe, borsttåtel, vit fetknopp, gul fetknopp, mongoliskt fetblad, färgkulla, vitklöver, styvmorsviol. Liknar fröblanding 6703 och 6704.

 

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

Ängsbroschyr »
Produktinformation, montering
och skötsel »

Fler bilder på ängsetablering »


Produktfakta:

Mått: 1 × 0,8 meter
Höjd: ca 30-40 mm
Leverans: ca 20 st/pall
Vikt: 800 kg/pall
Stomme: Kokosnät

 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömningen
och Sunda hus