Färdiga ängsmattor

Med Veg Techs färdigodlade ängsmatta skapas en naturlig och vacker ängsmiljö från första dagen. Ängsmattan finns i 4 artsammansättningar som passar för olika marktyper. Ängen är art- och färgrik och ger en fin blomning under stora delar av säsongen. Växtligheten är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt i sin nya miljö och binder underlaget. Den kan anläggas på flacka ytor men är mycket effektiv som erosionsskydd i branta slänter.

Fördelar med att anlägga Veg Techs ängsmatta

  • Arter med svenskt ursprung
  • Odlas i en kokosstomme som gör den lätthanterlig
  • Två personer anlägger snabbt och enkelt
  • Lågt skötselbehov med slåtter i slutet av sommaren
  • Gynnar pollinatörer
  • Klart från första dagen

Ängsmatta ängar i staden
Ängsmatta ett år efter etablering, Smålands museum Växjö. 

4 olika artsammansättningar:

Svenskäng
Lämplig för de flesta torra och friska marktyper. Stor variation av örter.
Art nr: 2-12071

Ängar

Innehåll: rödkämpar, bergssyra, rölleka, rödven, vårbrodd, luddhavre, stor blåklocka, rödklint, brudbröd, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, prästkrage tidig, käringtand, tjärblomster, gullviva, smörblomma, mandelblomma, vitklöver

 


Fukttålig äng
Lämplig för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar.
Art nr: 2-12006

FuktängInnehåll: nysört, strätta, kabbleka, ängsbräsma , hampflockel, älgört, humleblomster, fyrk. johannesört, gökblomster, videört, fackelblomster, brunört, smörblomma, rödblära, läkevänderot, smörboll, ängskavle, darrgräs, kamäxing, tvåtåtel, ängssvingel, rödsvingel, blåtåtel, vitklöver.


Salttålig äng
Lämplig för trafikmiljöer som rondeller, refuger med saltbelastning samt ytor nära havet.
Art nr: 2-12009

Salttålig äng Innehåll: rölleka, strandtrift, backnejlika, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, käringtand, bergssyra, gulkämpar, vitklöver, småfingerört, strandglim, ärenpris, axveronika, styvmorsviol
15% gräs - Fårsvingel 

 


Torräng NY
Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak.
Art nr: 2-12007

TorrängInnehåll: prästkrage, rölleka, axveronika, blåeld, 
fårsvingel, trift, fjällgröe, borsttåtel, vit fetknopp, gul fetknopp, mongoliskt fetblad, färgkulla, vitklöver, styvmorsviol. Liknar fröblanding 6703 och 6704.

 

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

VegTech Broschyr »

Ängsmattor
Produktfakta:

Mått: 1 × 0,8 meter
Höjd: ca 30-40 mm
Leverans: EUR-pall ca 20-25 st
Vikt full pall: 800 kg
Stomme: Kokosnät

 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.