Färdiga ängsmattor

ÄngsmattorMed Veg Techs prefabricerade ängsmatta 
skapas en naturlig och vacker ängsmiljö från 
första dagen. Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen och har ett lågt skötselbehov. Ängsvegetation som är både art- och färgrik drar även till sig ett varierat djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar. Växtligheten i mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt på sin nya plats. 

Mattan anläggs med fördel på både flacka ytor och i slänter och kan vid behov förankras i underlaget. Ängsvegetation motverkar effektivt yterosion samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Ängsmattan finns i 4 artsammansättningar.

Ängsmatta ängar i staden
Ängsmatta ett år efter etablering, Smålands museum Växjö. 

Fördelar

  • Arter med svenskt ursprung
  • Odlas i en kokosstomme som gör den lätthanterlig
  • Två personer anlägger snabbt och enkelt
  • Lågt skötselbehov med slåtter i slutet av sommaren
  • Gynnar pollinatörer
  • Klart från första dagen

Modeller

Svenskäng
Lämplig för de flesta torra och friska marktyper. Stor variation av örter.
Art nr: 2-12071

Ängar

Innehåll: rödkämpar, bergssyra, rölleka, rödven, vårbrodd, luddhavre, stor blåklocka, rödklint, brudbröd, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, prästkrage tidig, käringtand, tjärblomster, gullviva, smörblomma, mandelblomma, vitklöver

 


Fukttålig äng
Lämplig för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar.
Art nr: 2-12006

FuktängInnehåll: nysört, strätta, kabbleka, ängsbräsma , hampflockel, älgört, humleblomster, fyrk. johannesört, gökblomster, videört, fackelblomster, brunört, smörblomma, rödblära, läkevänderot, smörboll, ängskavle, darrgräs, kamäxing, tvåtåtel, ängssvingel, rödsvingel, blåtåtel, vitklöver.


Salttålig äng
Lämplig för trafikmiljöer som rondeller, refuger med saltbelastning samt ytor nära havet.
Art nr: 2-12009

Salttålig äng Innehåll: rölleka, strandtrift, backnejlika, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, käringtand, bergssyra, gulkämpar, vitklöver, småfingerört, strandglim, ärenpris, axveronika, styvmorsviol
15% gräs - Fårsvingel 

 


Torräng
Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak.
Art nr: 2-12007

TorrängInnehåll: prästkrage, rölleka, axveronika, blåeld, 
fårsvingel, trift, fjällgröe, borsttåtel, vit fetknopp, gul fetknopp, mongoliskt fetblad, färgkulla, vitklöver, styvmorsviol. Liknar fröblanding 6703 och 6704.

 

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

VegTech Ängsbroschyr »


Produktfakta:

Mått: 1 × 0,8 meter
Höjd: ca 30-40 mm
Leverans: ca 20 st/pall
Vikt full pall: 800 kg
Stomme: Kokosnät

 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd