ÖRTPLUGGPLANTOR

Skandinaviens största odlare av blommor och örter från det vilda. Med örtpluggplantor kan du skapa, återskapa eller bevara naturliga miljöer.

Veg Techs pluggplantor baseras av högklassigt frömaterial av inhemskt ursprung och anpassade för skandinaviska förhållanden. Med vårt breda urval av pluggplantor kan miljöer anläggas, från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Vi erbjuder även planteringssystem för att plantera snabbt, enkelt och rationellt.

Brudbröd
Brudbröd - En äng ger en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats. Vegetation inom tätbebyggt område lockar till sig ett varierat djurliv exempelvis fjärilar och humlor.

Produktfakta


- Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter
- Levereras i brätten om 40 plantor
- Plantera 15-20 plantor/m² vid etablering med endast örtplugg
- Plantera 5-10 plantor/m² vid kombination av frösådd
- Krukvolymen är 93 cm³/planta

Finns även örtplugg för vattenmiljöer »

Produktfördelar


  • Egna artval och kontroll av färg och form
  • Kan kombineras med sådd av ängsfrö
  • Snabb plantering med planteringsrör som finns att köpa

 

Plantering/Etablering 

Pluggplantor, viol, plantor, örter, svenska växter

Bästa resultat får man på näringsfattiga jordar som är fria från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot och åkertistel. Plantering av örtpluggplantor kan göras under perioden april-oktober.

Skötsel
Ytan bör slås en gång per år i augusti månad.

Användningsområde


b Parker            b Runt skolor            b Bostadsområden
b Golfbanor      b Rastplatser            b Rondeller
b Skogsbryn     b Stränder                 b Vägrenar
b Under träd    b Del av trädgård    b Dammslänter

 

Arter:
akleja, axveronika, backnejlika, backsippa, backtimjan, blåbär, blåklocka, blåmunkar, blåeld, blodnäva, bockrot, brudbröd, buskstjärnblomma, cikoria, fingerborgsblomma, fyrkantig johannesört, färgkulla, gullgröna, gulmåra, gulsporre, gullviva, gråfibbla, gulplister, gåsört, gökblomster, hampflockel, humleblomster, hässleklocka, kattfot, käringtand, ljung, lingon, mandelblomma, midsommarblomster, myskmalva, myskmadra, mörkt kungsljus, nysört, prästkrage, rödfibbla, rödblära, rödklint, rölleka, sandrör, sommarfibbla, smultron, , småfingerört, smörblomma, smörboll, stensöta, strandglim, sommarfibbla, skogsförgätmigej, slåttergubbe, stensöta, strandråg, svartkämpar, styvmorsviol, svinrot, sandnejlika, sandstarr, stor blåklocka, strandtrift, tusensköna, tjärblomster, vitsippa, åkervädd, ärenpris, äkta johannesört, ängsviol, ängsull, ängsbräsma, ängsvädd.