Örtpluggplantor

Vi är skandinaviens största odlare av blommor och örter från det vilda. Med örtpluggplantor kan du skapa, återskapa eller bevara naturliga miljöer.

Våra pluggplantor baseras av högklassigt frömaterial av inhemskt ursprung och anpassade för skandinaviska förhållanden. Med vårt breda urval av pluggplantor kan miljöer anläggas, från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Vi erbjuder även planteringssystem för att plantera snabbt, enkelt och rationellt.

Brudbröd
Brudbröd - En äng ger en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats. Vegetation inom tätbebyggt område lockar till sig ett varierat djurliv exempelvis fjärilar och humlor.

Fördelar med att plantera med örtpluggplantor

  • Egna artval och kontroll av färg och form
  • Kan kombineras med sådd av ängsfrö
  • Snabb plantering med planteringsrör som finns att köpa


Plantering/Etablering
Bästa resultat får man på näringsfattiga jordar som är fria från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot och åkertistel. Plantering av örtpluggplantor kan göras under perioden april-oktober.

Pluggplantor, viol, plantor, örter, svenska växterLeverans
Plantorna levereras i krukset om 40 plantor med krukvolym 93 cm³ per planta.
Phragmites australis (bladvass) är ett undantag och dess krukvolym är 150 cm³.

 

Skötsel
Ytan bör slås en gång per år i augusti månad.

Användningsområde:

b Parker            b Runt skolor            b Bostadsområden
b Golfbanor       b Rastplatser            b Rondeller
b Skogsbryn      b Stränder                 b Vägrenar
b Under träd      b Del av trädgård      b Dammslänter

 

Arter:
akleja, axveronika, backnejlika, backsippa, backtimjan, blåbär, blåklocka, blåmunkar, blåeld, blodnäva, bockrot, brudbröd, buskstjärnblomma, cikoria, fingerborgsblomma, fyrkantig johannesört, färgkulla, gullgröna, gulmåra, gulsporre, gullviva, gråfibbla, gulplister, gåsört, gökblomster, hampflockel, humleblomster, hässleklocka, kattfot, käringtand, ljung, lingon, mandelblomma, midsommarblomster, myskmalva, myskmadra, mörkt kungsljus, nysört, prästkrage, rödfibbla, rödblära, rödklint, rölleka, sandrör, sommarfibbla, smultron, , småfingerört, smörblomma, smörboll, stensöta, strandglim, sommarfibbla, skogsförgätmigej, slåttergubbe, stensöta, strandråg, svartkämpar, styvmorsviol, svinrot, sandnejlika, sandstarr, stor blåklocka, strandtrift, tusensköna, tjärblomster, vitsippa, åkervädd, ärenpris, äkta johannesört, ängsviol, ängsull, ängsbräsma, ängsvädd.