Örtplugg - trafikmiljöer

Örtpluggplantor för trafikmiljöer
Genom att plantera örtpluggplantor ges stora möjligheter att sätta samman en vegetationsyta som är individuellt anpassad till den specifika platsen. Med en korrekt uppbyggnad av planteringsytan och ett genomtänkt växtval erhålls en lättskött yta med lång livslängd. För att få ett bra resultat där vegetationen sluter ytan och på så sätt minskar risken för ogräs, krävs en planttäthet på 15 - 20 pluggplantor per kvadratmeter.

Veg Tech har ett brett sortiment av plantor som lämpar sig för trafikmiljöer. Vi odlar själva fram plantorna och vegetationen är av svenskt ursprung och därför anpassad till vårt klimat. 

Växter i rondellen
Rondell i Kungsbacka strandtrift och backtimjan
Strandtrift och backtimjan fungerar väl i trafikmiljö och är väldigt vackra tillsammans!

 

sedum i rondell
Rondell planterad med örtpluggsplantor. Nyanlagt och resultat efter fyra 
år....