PERENN- OCH BUSKMATTA

Marktäckande växtlighet direkt i rabatten
Veg Techs färdiga mattor av marktäckande perenner ger direkt en tät och vacker vegetationsyta i rabatten. Att anlägga en yta med perennmattor går snabbt och ytan blir mycket lättskött vilket minskar risken för ogräsetablering. De lämpar sig utmärkt i anläggningar med höga krav på estetik och finish. Perennmattan armeras av en stomme av kokosfiber vilket gör den lätthanterlig och tålig. Växterna är välutvecklade redan vid leveransen och etablerar sig snabbt på den nya platsen. I kombination med perennmattans inbyggda armeringsstomme gör detta att ytan omgående skyddas mot yterosion vid exempelvis kraftiga regn.

Perennmatta timjan

Produktfördelar


b Snabb etablering
b Minimalt med skötselbehov
b Håller ogräset borta
b Erosionssäkert
b Minskad vandaliseringsrisk
b Lång planteringssäsong

Perennmatta perennmatta perennmatta perennmatta
Färdigt resultat från första dagen!